Gündem

Şirket haberleri

AKSGY – 2022 yılında Reel Gayrimenkul Değerleme ve Lotus Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

ALGYO – 2022 yılında Vakıf Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

ALMAD – 27 milyon TL peşin bedelle toplam 15 adet damperli kamyon alımları için imzalanan sipariş sözleşmesi kapsamında 26,6 milyon TL nakit ödeme yapıldığı açıklandı.

ARCLK – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AVGYO – 2022 yılında Net Kurumsal Gayrimenkul ve Denge Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

AYCES – Şirketin İzmir Çeşme’de bulunan Altın Yunus Çeşme Turisitik Tesisler Merkez ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler Apart Şube otel işletmeleri ile ilgili olarak yenileme ve tadilat ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında çalışmalar tamamlanana kadar faaliyetlerine ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

BUCIM & GOLTS & OYAKC – Şirketin üyesi bulunduğu ÇEİS ile Türkiye Çimse – İş Sendikası arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı, 2 yıllık sözleşme kapsamında sözleşmenin 1. yılında %43 oranında, sözleşmenin 2. yılında ise TÜFE+2 oranında zam yapılacağı açıklandı.

CELHA – Genel Müdürlüğe Lütfi Ferhat Özmerzi’nin atandığı açıklandı.

DGGYO –2021 yılı için Gebze Center AVM ortalama doluluk baz alınarak hesaplanan kira ekspertiz bedeli toplamlarının 53,2 milyon TL olduğu ve 2021 yılı sonunda elde edilen toplam kira gelirlerinin ise 46,9 milyon TL olduğu açıklandı.
2022 yılında Net Kurumsal Değerleme ve TSKB Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

DAGI – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi SPK tarafından onaylandı.

EGGUB – Şirket tarafından yapılması planlanan İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması Projesi Yatırımı ile ilgili olarak  ÇED Olumlu kararı verildiği açıklandı.

ETILR – İstanbul Kağıthane Franchise Şubesinin tekrar faaliyete geçeceği açıklandı.

EKGYO – 2022 yılında Atak Gayrimenkul Değerleme ve Net Kurumsal Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

GEDIK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kararının revize edildiği ve şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
GEDZA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 35 milyon TL’den 105 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

GESAN –Şirketin Mutluer Enerji ile Konya Selçuklu’da bulunan 44 MWe/46,8 MWm Mutlu – 5 Rüzgar Santrali’nin Hibrit GES kurulumu için 16,8 milyon dolar bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

Şirketin EÜAŞ tarafından  gerçekleştirilen EÜAŞ İstanbul DGS İşletme Müdürlüğü İhtiyacı ihalesine 460.890 dolar bedelli teklifim 360.612 dolara revize edildiği açıklandı.
Şirketin GDZ Elektrik Dağıtım Hermetik Dağıtım Trafosu Alımı İşi için sözleşme yapılmaya davet edildiği ve sözleşme bedelinin 488.140 dolar olduğunun açıklanması sonrasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

GUBRF – Şirket bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları’na Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak Bakanlık tarafından Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği açıklandı.

HDFGS – Şirket iştiraki IDEAS’ın işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 20 milyon TL üst limitli yapılandırılmış finansman sağlanmasına ve bu kapsamda girişim sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

IPEKE – Genel Müdürlüğe Fatih Kadirioğlu’nun atandığı açıklandı.

IDGYO – 2022 yılında Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

ISGYO – 2022 yılında Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme, Reel Gayrimenkul Değerleme ve Harmoni Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

ISMEN – 8,6 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

IZFAS – Tekzen  Ticaret’den vadesi geçmiş alacağının tahsili için 2,7 milyon TL tutarında icra takibi başlatıldığı açıklandı.

KERVN – Şirket bağlı ortaklığı Mintay Tekstil’in borçlusu olduğu, şirketin de kefaletinin bulunduğu 3,7 milyon euroluk YKBNK’ya olan kredi borç yükümlülüğünün YKBNK ve Toygar Yedigöz arasında Ocak 2022 yılında imzalanan Alacağın ve Alacağın Teminatını Teşkil Eden İpotek/Rehinin Devri sözleşmesi kapsamında Toygar Yedigöz’e devredildiği ve borcun alacaklısının Toygar Yedigöz olduğu açıklandı.

KONTR –Şirketin yurt dışındaki bir müşterisinden, 225 kV 2 reaktörün temini, montajı ve devreye alınması işleri için toplam 1,2 milyon euro bedelli sipariş aldığı açıklandı.
Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu Scada ve Konrol Haberleşme Sistemleri projesi kapsamında Doğuş – Yapı Merkezi – Özaltın Adi Ortaklığı ile 5,2 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

KAREL – Nokia Solutions &Networks şirketinden Sözleşmeye Davet Mektubu alındığının açıklanması sonrasında, sözleşmenin imzalı olarak şirkete ulaştığı açıklandı.

KLGYO – 2022 yılında Epos Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

KZBGY – 2022 yılında Lotus Gayrimenkul Değerleme, Reel Gayrimenkul Değerleme ve Varlık Taşınmaz Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

MSGYO – 2022 yılında Eva Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

MTRKS – Şirket bağlı ortaklığı Efektif Danışmanlık’ın sermayesindeki %55,5’lik orana karşılık gelen 27.750 adet payın 27.750 TL bedelle Melikşah Selanik’e devredildiği açıklandı.

MTRYO – Genel Müdürlüğe vekaleten Çiğdem Öztürk Pulatoğlu’nun atandığı açıklandı.

NUGYO – 2022 yılında Net Kurumsal Değerleme, Terra Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

PNLSN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 9 – 11 Şubat tarihleri arasında toplanacak.

PENTA – Genel Müdürlüğe Mehmet Fatih Erünsal’ın atandığı açıklandı.

OYYAT – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği ve Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği açıklandı.

PEKGY – 2022 yılında Reel Gayrimenkul Değerleme, Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme, Kingstons (Guildford) Limited, Lider Gayrimenkul Değerleme, Strutt & Parker, Wardin & Schmoranz Mülkiyet Değerleme, Tinsa Tasaciones Inmobiliarias SA ve UVE Valoraciones’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

PCILT – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Mart’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

POLTK – Şirket finansallarının KAP’ta açıklanması için 1 Nisan tarihine kadar istenen ek süre SPK tarafından onaylandı.

SAFKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SISE – Şirketin Düzcam Kırklareli Fabrikası Şubesi Tarafından Yapılması Planlanan Düzcam Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED’in halkın görüşüne açıldığı medyada yer aldı.

SRVGY – 2022 yılında Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

SRVGY – 2022 yılında İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Varlık Taşınmaz Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

SNGYO – 2022 yılında Lotus Gayrimenkul Değerleme, Reel Gayrimenkul Değerleme ve Varlık Taşınmaz Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

TCELL – Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para’nın AB ülkelerinde uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri faaliyetlerinde bulunmasına karar verildiği açıklandı.

TDGYO – 2022 yılında Yetkin Gayrimenkul Değerleme’den değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.

TSGYO – Pendorya AVM için belirlenen 2021 yılı ekspertiz kira bedelinin yıllık 10,7 milyon TL olduğu ve 2021 yılı sonunda elde edilen kira gelirleri toplamının 6,3 milyon TL olduğu açıklandı.

TKFEN – Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat’ın , Chiyoda Technip Adi Ortaklığı idaresinden Katar’da North Field East Onshore projesi EPC – 1 paketine ait Common Offsites 2 genel işlerini üstlenmek üzere 384,4 milyon dolarlık ihaleyi kazandığı ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ZOREN – 480 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ARCLK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 443.084 adet pay 51,30 – 51,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

EDATA – Hülya Sözübir tarafından 25,54 TL fiyattan 8.888 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,59’a yükseldi.

INDES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 172.000 adet pay 8,50 – 8,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 40,56 – 40,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

MTRKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 23,42 – 23,50 TL fiyattan geri alındı.

SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 230.000 adet pay 15,07 – 15,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

SRVGY – Avni Çelik tarafından 84,00 – 91,60 TL fiyat aralığından 1.915.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,26’ya geriledi.

DERHL – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında İhraç fiyatının belirlenmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SANEL – Şirket sermayesinin 18,3 milyon TL’den %191,72 oranında tahsisli olarak 35 milyon TL artışla 53,3 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı