Gündem

Resmi Gazete başlıkları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5280)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5281)

YÖNETMELİKLER

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2021 Tarihli ve E: 2019/4, K: 2021/78 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/49, K: 2021/96 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2018/1567 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı