Gündem

Çıray: “Doktorlar kaçıyor, bakanlık izliyor”

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, çalışmak için yurt dışına göç eden doktorların sayısındaki ciddi artışı meclis gündemine taşıdı. Kendisi de bir hekim olan Sağlık Bakanı eski müsteşarlarından Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya cevaplaması için bir soru önergesi vererek hekim göçünün önüne geçilmesi ve doktorların özlük haklarının iyileştirilmesi için “hangi önlemleri alacaksınız” diye sordu.

DOKTORLAR KAÇIYOR, BAKANLIK İZLİYOR

Çıray, resmi rakamlara göre son iki yılda yurt dışına göç eden doktorların sayısının 3 bini geçtiğini belirtti. Özellikle salgının ülkemize sıçradığı günden itibaren büyük fedakârlıklarla cansiperane bir mücadele veren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın gelir yetersizliği, şiddet ve baskılar sonucunda yurt dışına yönelmelerinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Çıray, ciddi bir sayıya ulaşan hekim göçüne yetkili organların artık dur demesi gerektiğini vurguladı. Çıray şöyle devam etti: 2012’de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvuru yaparken 2021’in ilk 11 ayında bu sayı 1200’ü aşmış, geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle 1400 e dayanmıştır. Diğer yandan yaklaşık 8 bin tıp öğrencisinin ise mezun olduktan sonra hayatlarını Avrupa ülkelerinde kurmak istedikleri kamuoyu araştırmaları tarafından ortaya konmaktadır. Sağlık Bakanlığı, söz konusu hekim göçünün bu denli artmasına neden olan ekonomik ve sosyal nedenleri tespit edip derhal gerekli tedbirleri almak için daha neyi bekliyor?

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞE GEBE

Çıray, fazla mesai, uzun nöbet saatleri, düşük ücret, liyakat sorunu, sağlıkta şiddet vakaları, mobbing ve zorlu çalışma koşullarını hekim göçündeki dramatik artışın nedenleri olarak sıralarken,  özellikle 26 – 35 yaş aralığındaki genç Türk doktorların hekim göçünün büyük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.  Başta Almanya ve İngiltere gibi ülkelere gidebilmek için Türk Tabipler Birliği’nden iyi hal belgesi başvurusu yapan hekim sayısındaki artışın son on yılda 24 kat arttığını belirten Çıray, gelişmiş ülkelerin doktorlar ve sağlık çalışanları ile ilgili ekonomik ve sosyal haklar bağlamında insani ve hakkaniyetli düzenlemeleri ciddiyetle uyguladığını hatırlattı.  Türk sağlık ordumuzun da hak ettiği değerin bu olduğunun altını çizen Çıray şunları söyledi: Türkiye, sağlık sistemi açısından çözülmesi gereken bazı ciddi problemlerine rağmen, komşu ülkelerle karşılaştırıldığında özellikle pandemi öncesindeki durumuyla tedavi, yöntem ve koşulları ile tercih edilen bir ülke konumundaydı. Dünya çapında çok başarılı tıp doktorları yetiştiriyorduk. Pandemi ile birlikte şartların başta doktorlarımız üzerinde giderek ağırlaşması, bu konumu sarstığı gibi,  sağlık sistemimizin yapısal zaaflarını derinleştirerek büyük bir sorun yumağı haline dönüşmesine yol açtı.  Son dönemde doktorlarımızın beyin göçü konusunda başı çekmesi bu durumun açık bir göstergesidir. Sağlık sistemimizin hak ettiği yerde olması, milletimizin de geleceğinin teminatlarından biridir.

SAĞLIKTA RADİKAL ADIMLAR ŞART

Çıray sözlerini şöyle tamamladı:

Genelde hükümetin, özelde Sağlık Bakanlığının politikaları yüzünden ortaya çıkan bu olumsuz tabloya bakıldığında,  zaman kaybetmeksizin ciddi önlemler alınıp yeni düzenlemeler getirilmediği takdirde, durumun vahametinin daha da ciddileşeceği hem sektörel olarak hem de yapılan kamuoyu araştırmaları ile öngörülmektedir. Hem sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, hem de Türk sağlık sistemi ve milletimizin geleceğinin tehlikeye atılmaması açısından iyileştirici yönde radikal adımların hiç zaman kaybetmeden atılması şarttır.

HEKİMLERİN HAK ETTİKLERİNİ VERECEK MİSİNİZ?

Çıray’ın yönelttiği sorular şöyle:

  1. Son 5 yılda kaç tıp doktoru ve sağlık çalışanı yurtdışına göç etmiştir?
  2. Şu anda kalıcı şekilde yurtdışına gitmek amacıyla iyi hal başvurusunda bulunan ve değerlendirme aşamasında olan kaç doktor bulunmaktadır?
  3. Sağlık sektöründeki yurtdışına göç dalgasındaki dramatik artış nedeniyle doktor ve sağlık çalışanı ihtiyacı bulunmakta mıdır? Eğer öyleyle bu ihtiyaç daha çok hangi uzmanlık alanlarında görülmektedir?
  4. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının yurtdışına göç etmelerindeki temel nedenler olan fazla mesai, uzun nöbet saatleri, düşük ücret, liyakat sorunu, şiddet vakaları, mobbing ve zorlu çalışma koşulları konularında iyileştirici ve göçü önleyici tedbirler almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu tedbirler nelerdir?

Hibya Haber Ajansı